arrow-left

Årsregnskab

John Jakobsen
calendar-alt Tue Jun 09 2020
Annual Report
Årlig indberetning af årsregnskab til Erhvervsstyrelsen og SKAT

Vil du undgå besværet omkring dit årsregnskab og være sikker på, at alting er som det skal være?

Uanset om du har en lille, mellemstor eller stor virksomhed, så skal der laves årsregnskab til Erhvervsstyrelsen, og det kan være noget af en hovedpine at holde styr på det hele. Det kræver ofte en masse tid og energi, som du måske hellere ville bruge på det, du er allerbedst til.

Jeg kan hjælpe dig med at få styr på årsregnskabet, så det lever op til alle kravene. Du kan fokusere på noget andet, mens jeg får styr på dine tal.

Hvad tilbyder jeg?

Jeg hjælper med bogføringen i E-conomic og skaber ud fra det årsregnskabet, som indberettes til Erhvervsstyrelsen og SKAT. Jeg sikrer, at lovgivningen bliver overholdt, så årsregnskabet indeholder de informationer, der er nødvendige. Det kan være forskelligt fra virksomhed til virksomhed afhængig af størrelsen, men det guider vi dig selvfølgelig igennem, så du ved, hvad der er op og ned på det hele.

Jeg hjælper blandt andet med:

  • Regnskabsopstilling – hvis virksomheden har fravalgt revision og ikke er revisionspligtig

  • Udvidet gennemgang af årsopgørelsen

  • Revision – hvis virksomheden har det i sine vedtægter

Hvad har jeg brug for fra dig?

For at jeg kan lave dit årsregnskab er det vigtigt, at din bogføring er opdateret, så alle posteringer er medtaget. Jeg kan også hjælpe med at lave den sidste bogføring, hvis du har brug for det. Det kan blandt andet være inden for afskrivninger, feriepengehensættelse, igangværende arbejde og lignende tilfælde. Når alle bilag og posteringer er opdateret, så bliver årsregnskabet lavet ud fra det. Vil du have bare de helt basale informationer eller vil du have en mere dybdegående gennemgang af dit årsregnskab, så du får information til det kommende år?

Jeg kan give dig et overskueligt overblik med udgangspunkt i dit årsregnskab, så du ved præcis, hvordan økonomien står til i din virksomhed. Vi kan sammen snakke om:

  • Hvad er målene for næste års regnskab?

  • Hvad skal der fokuseres på nu?

  • Hvordan kommer vi videre til næste mål?

Vil du spare energien på dit årsregnskab? Kontakt mig i dag.